Hrubá stavba – Rodinný domek na p.p. 5059/4 k.ú. Rychnov nad Kněžnou

Realizováno: 06/2016 – 10/2016

Jedná se o realizaci hrubé stavby, architektonicky individuálního, přízemního rodinného domu se sedlovou střechou. Nosné i výplňové stěnové konstrukce jsou provedeny z cihel Porotherm, je využito vazníkové konstrukce krovu. Střecha je provedena jako sedlová z před-zvětralé titanzinkové falcované krytiny, včetně požadovaných detailů (větraný hřeben, skryté žlaby, polozapuštěné dešťové svody).

Poslední reference